Ana Sayfa  |  İletişim  |  Site Haritası         
 
 
 


Yayınlarımız

 

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?: Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi: Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi: 11.05.2018
Genel Kurul Tarihi: 06.06.2018
Genel Kurul Saati: 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih: 05.06.2018
Ülke: Türkiye
Şehir: İSTANBUL
İlçe: BAĞCILAR
Adres: 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili..
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Unvan" başlıklı 3. maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesinin ortakların onayına sunulması.
4 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
5 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
6 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 - Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 - Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 - Esas Sözleşme tadil metni .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 14:00'de 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/İstanbul adresinde toplanacaktır.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara kurumsal.dogangazetecilik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Tüm Hakları Saklıdır. 2005 - 2006 Doğan Gazetecilik A.Ş.
                                                                                                                               Bilgi toplumu hizmetleri MKK tarafından sağlanmaktadır.